Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2020

torsdag den 15. oktober 2020 kl. 19.00 

på Aulum Station, Jernbanegade 2, Aulum

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Aflæggelse og godkendelse af beretning

  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

  4. Drøftelse af medlemsaktiviteter for året

  5. Indkomne forslag fra medlemmer

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppl.

      på valg:    Bettina Middelhede

                      Hanne Nielsen

                      Janne Norfast           (suppleant)

                      Hanne Middelhede    (suppleant)

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant

      på valg:    Ulrik Sand Poulsen

  8. Vedtagelse af kontingent for 2021

  9. Andre sager

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffen.

KONTAKT


Hedens Husflid
Mølletoften 1
7550 Sørvad

Telefon: 23665589

Mail: lissikc@mvb.netMedlem af Fora
;