Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2023

torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00

på Aulum Station, Jernbanegade 2, Aulum

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Aflæggelse og godkendelse af beretning

  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

  4. Drøftelse af medlemsaktiviteter for året

  5. Indkomne forslag fra medlemmer

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppl.

      på valg:    Lissi Kjær Christensen

                      Kristine Jensen

                      Mette Feldbak

                      Janne Norfast           (suppleant)

                      Hanne Middelhede    (suppleant)

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant

      på valg:    Ulrik Sand Poulsen

  8. Vedtagelse af kontingent for 2024

  9. Andre sager

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffen.

KONTAKT


Hedens Husflid
Mølletoften 1
7550 Sørvad

Skoleleder: Lissi Kjær Christensen

Telefon: 29661275

Mail: lissikc@mvb.net

CVR: 33542593

Opdateret 11.09.23Medlem af Fora