Om foreningen

Her finder du lidt informationer om husflid, og kan finde oplysninger om, hvordan bliver man medlem.

Hedens Husflid er en lokalforening - en flok med nysgerrige hænder, der ikke kan holdes i ro. Kort sagt så er husflid er håndens arbejde, bevarelse af de gamle håndværk, en kombination af de gamle teknikker og nye materialer eller de gamle materialer og nye teknikker.

Vi vil gerne have flere til at interessere sig for arbejdet med de gamle håndværk. Engang var husflidsarbejder en nødvendighed. Der skulle laves sengetøj, skeer, borde og stole mm. I dag er husflid på sin vis også en nødvendighed - men set fra en helt anden vinkel. At sidde med sit husflidsarbejde eller håndværk er utrolig afstressende. Man glemmer tid og sted, når man fordyber sig i et projekt. Husflid bygger også broer mellem generationer. Hvem er f.eks. bedre til at lære de unge at strikke og kniple end bedsteforældrene? Forældregenerationen i dag har - for de flestes vedkommende - desværre aldrig lært glæden ved selv at kunne strikke en trøje, kniple en flacon eller snedkerere en mejsekasse. Når så hænderne arbejder, tænker ingen på, at aldersfor­skellen måske nærmer sig de 50 år. Èn af vore husflidspiger udtrykte det så rammende engang: "Det giver ro i sindet, når man har hænderne beskæftiget med et husflidsarbejde".

Vi skal måske lige præcisere: husflid er ikke kun forklæder og kødgryder. Husflid er udbredelse og bevarelse af den gamle håndværk. Husflid er fornyelse af gamle håndværk. Husflid er fremstilling af kreative og spændende ting. Husflid er glæden ved at lære nye ting, glæden ved selv at kunne fremstille ting - og ikke mindst glæden ved at dele sin viden med andre.

Hedens Husflid afholder også enkelte kurser - f.eks. ben og horn, løbbinding, nålebinding, smedning for piger og filtning - ligesom foreningen arrangerer en aftenudflugt (vores hedetur) som sæsonafslutning.

Hvordan bliver man medlem
Det er såmen ganske nemt. Kontingentet for 2024 er 150 kr. Beløbet indbetales på foreningens konto i Jyske Bank 7617  2022592 (husk at angive "Kontingent 2024 + navn og adresse" eller betales til kassereren på en husflidsaften.Hedens Husflid
Mølletoften 1
7550 Sørvad

Skoleleder: Lissi Kjær Christensen

Telefon: 29661275

Mail: lissikc@mvb.net

CVR: 33542593

Opdateret 29.05.24Medlem af Fora